Certyfikat ISO 9001

Norma ISO 9001w CMWisan

 “Jakość to sposób myślenia, który powoduje,że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.”

Po raz pierwszy CM Wisan uzyskało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 w zakresie diagnostyki, leczenia, oraz promocji zdrowia.

Co system ISO 9001oznacza dla pacjenta?

 Badania przeprowadzone w Europie potwierdzają, że poziom usług medycznych świadczonych w placówkach posiadających ISO 9001 jest znacznie wyższy od tych udzielanych w placówkach bez wdrożonego systemu ISO 9001. Naszym priorytetem, jako CM, jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych, ustawiczne podnoszenie ich jakości oraz zapewnienie pacjentom kompleksowej i ciągłej opieki medycznej na jak najwyższym poziomie. Stale badamy satysfakcję pacjentów z leczenia w naszej placówce oraz dostosowujemy się do ich potrzeb i oczekiwań, przestrzegamy praw pacjentów i poszanowania ich godności osobistej, oraz starannie prowadzimy dokumentację medyczną.

System ISO 9001 daje korzyści związane z możliwością kontroli nad CM, a tym samym usprawnia wewnętrzne funkcjonowanie, co wpływa na wzrost jego skuteczności oraz efektywność działania.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w CM pozwoliło nam na zwiększenie działań w interesie zdrowia i życia ludzkiego, wzmocnienie pozycji CM na tle innych placówek systemu ochrony zdrowia oraz poprawę warunków i organizacji pracy pracowników.