Zalecenia  dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego  udzielania świadczeń wykonywanych planowo , oraz  ograniczania osobistych kontaktów z pacjentami.

 

Lekarze specjaliści w CM Wisan, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjenci poradni  kardiologicznej czy neurologiczej, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu

.Od 16 marca 2020r. w CM Wisan do odwołania obowiązuje tylko rejestracja telefoniczna pod nr. 15/812 22 21